Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Δες όλα τα σήματα

Πινακιδες αναγγελιας κινδυνου

Είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την οδική ασφάλεια δεδομένου ότι έχουν σκοπό την έγκαιρη προειδοποίηση των οδηγών για κάποιο κίνδυνο, που θα συναντήσουν στην συνέχεια της πορείας τους (πχ. επικίνδυνη καμπύλη, σχολείο, σιδηροδρομική διάβαση κτλ).


Η συμμόρφωση του οδηγού προς τα μηνύματα των πινακίδων αυτών κάνοντας τους κατάλληλους χειρισμούς (πχ. μείωση ταχύτητας) αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για ασφαλή πορεία.

Κ-1α

Επικίνδυνη αριστερή στροφή.

Κ-1δ

Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

Κ-2α

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη αριστερά.

Κ-2δ

Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, η πρώτη δεξιά.

Κ-3

Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Κ-4

Επικίνδυνη ανωφέρεια (με κλίση όπως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).

Κ-5

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.

Κ-6α

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.

Κ-6δ

Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.

Κ-7

Κινητή γέφυρα.

Κ-8

Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.

Κ-9

Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.

Κ-10

Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Κ-11

Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.

Κ-12

Ολισθηρό οδόστρωμα.

Κ-13

Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων (ασύνδετο αμμοχάλικο).

Κ-14

Κίνδυνος απο πτώση βράχων και απο την παρουσία τους στο οδόστρωμα.

Κ-15

Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.

Κ-16

Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.).

Κ-17

Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.

Κ-18

Κίνδυνος απο διέλευση οικοσίτων ζώων.

Κ-19

Κίνδυνος απο διέλευση αγρίων ζώων.

Κ-20

Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.

Κ-21

Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδοτήση.

Κ-22

Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως προσγειούμενων ή απογειούμενων αεροσκαφών.

Κ-23

Κίνδυνος λόγω συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).

Κ-24

Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.

Κ-25

Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν δηλώνονται στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24)

Κ-26

Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.

Κ-27

Διασταύρωση με οδό, πάνω στην οποία αυτοί που κινούνται ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Κ-28α

Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Κ-28δ

Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρίσουν προτεραιότητα.

Κ-29α

Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Κ-29δ

Διακλάδωσις με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι ωφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.

Κ-30

Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Κ-31

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.

Κ-32

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.

Κ-33, Κ-34, Κ-35

Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν την προσέγγιση σ’αυτές.

Κ-36

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, μονής σιδηροδρομικής γραμμής.

Κ-37

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.

Κ-38α

Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.

Κ-38δ

Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.

Κ-39

Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Κ-40

Σήραγγα.

Κ-41

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα.

Κ-42

Κίνδυνος λόγω ομίχλης